Refund / Return policy

3. Betaling

3.1 Bij inschrijving voor de cursus dient de inschrijver het verschuldigde cursusgeld direct te voldoen via iDeal.

3.2 Bij een mislukte betaling via iDeal dient de inschrijver zelf zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde cursusgeld binnen acht dagen na factuurdatum.

3.3 Het VOC behoudt zich het recht voor om wanbetalers uit te sluiten van deelname aan activiteiten van het VOC. Deelname kan dan pas weer ná betaling van het verschuldigde cursusgeld. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld van de gemiste training plaats.

4. Verhindering, afgelasting en annulering

4.1 Bij verhindering van de jeugdspeler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

4.2 Bij blessure van een jeugdspeler die langer duurt dan veertien dagen, biedt het VOC de mogelijkheid aan de jeugdspeler om de gemiste trainingen in te halen op een ander moment dan de eigen cursusgroep. Dit kan zijn op de eigen locatie in een andere cursusgroep, op een andere locatie of tijdens de eerstvolgende cursus en gaat in onderling overleg.

4.3
 Bij annulering tijdens de cursus door de cursist geldt het navolgende:
- Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

4.4
 Bij annulering van de cursus door het VOC geldt het volgende:
- Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door het Voetbalopleidingscentrum gerestitueerd;
- Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing , met goedvinden van beide partijen, in een andere cursusgroep vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

Inschrijven

De Complete Techniek maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
Meer informatie

Ok